Väljarbarometer mars 2022

Publicerat av
mars 11, 2022

Största ökningen för S sedan pandemilyftet

Väljarbarometer mars 2022

Demoskop väljarbarometer mars


För att komma till Väljarbarometern april 2022 klicka här

Ryssland, försvarsfrågor och Nato i fokus för väljarna

I mars månads väljarbarometer som publiceras i Aftonbladet går S fram och når sin högsta nivå sedan april 2014.

S går framåt med 4,3 procentenheter till 32,4 procent. Även KD ökar något (0.9 procentenheter) till 6,5 procent. Stödet för MP (2,9 procent, -0,1) och M (22,0 procent, +/- 0,0) är i stort oförändrat. Övriga partier tappar mark, C  (7,5 procent, -0,4), SD (17,5 procent, -1,7), L (2,2 procent, -1,0) och V (7,4 procent, -2,7).

Vi är vana vid att det är välfärdsfrågorna som är i fokus. Nu ser behovshierarkin väsentligt annorlunda ut. Det handlar istället om mer grundläggande behov som fred, frihet och trygghet. De som är mest trovärdiga inom dessa områden vinner mark. De mindre partierna har svårt behålla sitt väljarstöd med det fokus som nu råder. Några nyckelfrågor är vilken relation man har till Ryssland, hur trovärdig man är i försvarsfrågor och vilket förhållande man har till Nato.

  • Socialdemokraterna ökade med 5,3 procentenheter när krisen kring pandemin tog fart. Ökningen är nu nästan lika stor (4,2 procentenheter). I ett tillstånd av kris är det vanligt att väljarna sluter upp bakom regeringspartiet. Man har vunnit mark på bred front, men framförallt har V och MP tappat många av sina väljare. Magdalena Andersson har varit exponerad under krisen; hon och regeringspartiet får väl godkänt av väljarna för hanteringen av krisen så här långt.
  • Vänsterpartiets markanta tapp till S ska ses mot bakgrund av att rörligheten generellt är ganska stor mellan partierna. V:s hållning i frågan om att bistå Ukraina med vapen har sannolikt kostat väljarstöd, liksom att V möjligen uppfattas vara det parti som står närmast Ryssland.  
  • Sverigedemokraterna tappar även de på ett påtagligt sätt. Att partiet ibland uppfattas stå nära Ryssland, och att flertalet högerorienterade väljare är positiva till Nato, har förmodligen kostat i väljarstöd. Partiet har emellertid delvis bytt fot i den frågan. Att förtroendet för SD är stort i försvarsfrågor har inte hjälpt partiet. 
  • Liberalernas tapp från en redan låg nivå är allvarligt, särskilt då det sker då Natoopinionen och kärnkraftsopinionen svänger i positiv riktning. L uppfattas inte som ett parti att hålla sig i under en period av kris.
  • Centerpartiets negativa trend fortsätter, medan KD når sin högsta nivå sedan juni förra året.
  • Moderaterna bibehåller sitt stöd från förra månaden. Det ska ses mot bakgrunden av ett stort förtroende i försvarsfrågor.


Det rödgröna blocket (S, MP, V, C) återtar nu en knapp ledning med 50,2 procent mot 48,2 procent för den andra sidan.


Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  1-9 mars 2022.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 175 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela: