Väljarbarometer februari 2023

Publicerat av
februari 8, 2023

S når högsta nivån sedan februari 2014, C lägsta stöd sedan januari 2015, KD lägsta sedan augusti 2018

Väljarbarometer februari 2023
Källa: Aftonbladet/Demoskop

Här kommer du till Väljarbarometer mars 2023

Februari månads väljarbarometer som idag publiceras i Aftonbladet visar att:

  • Socialdemokraterna fortsätter öka till 34,0 procent (+1,3) och når den högsta nivå Demoskop uppmätt sedan februari 2014. Det innebär partiet ökat med 3,7 procentenheter sedan valet.
  • Centerpartiet backar till 5,5 procent (-0,5), det lägsta stöd som uppmätts sedan januari 2015.
  • Sverigedemokraterna backar till 18,6 procent (-1,2) och Moderaterna ökar något till 21,1 procent (+0,3), vilket gör att skillnaden mellan partierna ökar något till 2,5 procentenheter.
  • Kristdemokraterna backar något till 4,0 (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2018 och balanserar nu precis på 4-procentsspärren.
  • Liberalerna och Miljöpartiet fortsätter att ligga under 4-procentsspärren med 3,1 procent respektive 3,2 procent.

Tidöpartierna samlar ett stöd om 46,8 procent och oppositionen 50,6 procent. Skillnaden mellan blocken är därmed 3,8 procentenheter till oppositionens fördel.

Centerpartiet, som fick en ny partiledare Muharrem Demirok i förra veckan, backar till 5,5 procent (-0,5), vilket innebär att stödet för C har minskat med 1,2 procentenheter sedan valet 2022. Tappet sker i stort sett endast till S och resultatet är det lägsta som uppmätts sedan januari 2015. Det finns en oro bland många C-väljare gällande vilken sorts ledare Demirok kommer vara och hur de forna allianskollegorna agerar i regeringsställning.  En C-väljare som gått till S:

”Jag känner mig mest trygg med att Socialdemokraterna fattar de beslut som är bäst för Sverige. Jag är vansinnigt upprörd på Moderaterna och Kristdemokraterna för hur de lurat, ljugit och skämt ut oss som land. Jag röstade på Centern i valet, främst för klimat- och integrationsfrågorna och för att jag är liberal och visste att de inte skulle liera sig med högern detta val. Men nu känns C som ett mycket osäkert kort med tanke på valet till ny partiledare som tycks både vara lögnaktig och ha aggressionsproblematik.”

Socialdemokraterna noterar 34,0 (+1,3) i dagens mätning och har ökat med 3,7 procentenheter sedan valet. S tar väljare från alla partier, men främst från C och MP. I oroliga tider vänder sig många väljare sig till de större partierna och S gynnas av pågående energikris, krig och problematisk Nato-ansökan, inflation och höga priser samt det eskalerade gängvåldet. Väljare söker ett alternativ som uppfattas som tryggt och stabilt. Några röster:

Är i grunden Moderat, men SD är i längden inte ett dugligt parti. Eftersom M inte kan regera utan SD får det bli S. S är ok om inte MP eller C stödjer, så det är svårt.

Är partipolitiskt obunden men viktigt med ett starkt statsbärande parti även om det i princip inte borde kunna regera med V eller C. Skulle helst se en koalition med S och M.

Miljöpartiet bars i valet upp av stödröster, framförallt från V och S och vi har sedan tidigare sett att stödrösterna återvänt. I flera av de frågor som ligger högt på MP-väljarnas agenda uppfattas Vänsterpartiet ha en mer relevant politik och V ligger nu något över sitt valresultat. Det handlar om klimatfrågan och dess koppling till energifrågan, synen på Nato och lösningar hur man kommer åt gängvåldet. Väljare som gått från MP till V:

 ”Ett rättvist samhälle. Värna klimatet. Inga vinster i välfärden. Bort med elbörsen.”

” Väl insatta i olika frågor som rör samhälle, ekonomi och hållbarhet. Ser till Sverige som nation. Arbetar för jämställdhet och jämlikhet. Alla människors lika värde. Arbetar med att hitta lösningar på problem, inte straff, som inte utvecklar något samhälle.  Skulle dessutom aldrig rösta på ett parti som samarbetar med SD.

Sverigedemokraterna backar till 18,6 procent (-1,2). Det är något under valresultatet om 20,5 procent, men gör partiet fortsatt till tredje största parti efter Moderaterna. SD har tappat till M, S och Annat parti och tar framförallt från KD. Moderaterna ligger still och når ett resultat om 21,1 procent (+0,3). M tar väljare från L, KD och SD. Skillnaden mellan M och SD är nu 2,5 procentenheter. Väljare som gått från SD till M:

”Jag tror att en moderatledd regering har bättre förutsättningar att komma till rätta med brott, migration och Nato-inträde.”

”Moderaterna är Sveriges väg ur skiten.”

Liberalerna har legat relativt stabilt strax under valresultatet, men backar i denna mätning till 3,1 procent (-0,3) och har därmed tappat 1,5 procent sedan valet. L tappar till M och till C. Bland respondenterna i undersökningen ser vi fortsatt uttryck för stödröster, vilket varnar för att L kan fortsätta tappa stöd. Samtidigt uttrycks besvikelse över Tidöavtalet och regeringens handlingskraft:

”Jag är i grunden liberal och borgerlig samt tycker mycket illa om Sverigedemokraterna. Det bästa för Sverige hade varit om M och S hade kunnat samregera, men det är för närvarande omöjligt. Då blir man tvungen att vara pragmatisk, varför jag tycker det är rätt att L stödjer en M-ledd regering. Jag hade dock föredragit om L var ett stödparti utanför regeringen, för att kunna vara tuffare i förhandlingarna om punkter som SD vill få igenom. Jag tycker att partiledarbytet blivit bra.”

Kristdemokraterna ligger i princip still i denna mätning, men hamnar symboliskt på 4-procentsspärren med 4,0 procent (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2018, alltså strax innan förra valet. KD har tappat 1,3 procentenheter sedan valet då partiet fick 5,3%. KD tappar väljare till M, S och SD.

Om undersökningen Väljarbarometer februari 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 103 intervjuer under perioden 27 januari – 6 februari 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se

Dela: